Banner Travelgogogo

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

สถาปัตยกรรมโบราณ ในประเทศไทย ก็ยังคงมีให้เห็นกันอยู่อย่างมากมาย ซึ่งมันหมายถึงว่า

ประเทศของเรามีความรุ่งเรือง แล้วมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในช่วงนั้น ๆ ด้วย และบางสถานที่

ก็มีความเกี่ยวข้องกับศาสนา ที่หลาย ๆ คนให้ความสนใจ เพราะนอกจากจะได้เที่ยวแล้วก็ยังได้ขอพรไปในตัว

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ขอบคุณภาพจาก : th.tripadvisor

เหมือนกับการเดินทางเพื่อไป “นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง” ที่อยู่ใน “จ. น่าน” ถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลไปหน่อย

แต่ถ้าใจพร้อมก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงส่วนนั้นให้ปวดหัว เพราะการที่เราออกเดินทางก็ถือเป็นการเรียนรู้

อีกอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถหาจากที่อื่นได้ และข้อสำคัญอีกอย่างก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมด้วย

การก่อสร้างพระบรมธาตุแช่แห้ง

ตามตำนานอ้างอิงไว้ว่า การก่อสร้างพระบรมธาตุแช่แห้ง นี้เกิดขึ้นราว ๆ พุทธศักราช 1891

โดยออกแบบให้มีตัวฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนการเดินเข้าไปจะออกแบบให้เป็นพญานาคที่มีความสวยงาม

จุดประสงค์ของการสร้างก็เนื่องจากว่าได้มีการนำ พระบรมสารีริกธาตุ จากเมืองสุโขทัยเข้ามาบรรจุไว้ด้วย

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ขอบคุณภาพจาก : th.tripadvisor

การชูธาตุ

การชูธาตุ เป็นภาษาของชาวเมืองล้านนาที่หมายถึง การเข้ามากราบไหว้บูชาเพื่อให้การดำเนินชีวิต

เป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งหลาย ๆ คนเชื่อว่าความศรัทธาจะทำให้สิ่งที่ต้องการเป็นจริง หากใครมีโอกาสไปเยือน

ก็ลองหาเวลาเข้าไปได้เลย เพราะว่าเปิดทุกวันแต่จำกัดเวลาเข้าในช่วง 06.00 น. – 18.00 น.

วิหารหลวง

เมื่อสำรวจดูบริเวณรอบ ๆ แล้วจะพบว่ามี “วิหารหลวง” ขนาดใหญ่ ที่แบ่งออกเป็น 6 ห้อง

ซึ่งภายในมีพระประธานคู่บ้านคู่เมืองที่แสดงถึงศิลปะแห่งล้านนา แต่เป็นที่น่าเสียดายว่าพระพุทธรูปองค์จริง

ที่เคยอยู่ที่นี่ถูกขโมยไปหนึ่งองค์ และอีกหนึ่งองค์อยูในพิพิธภัณฑ์ ทำให้กราบไหว้ได้เพียงองค์จำลองเท่านั้น

นมัสการพระบรมธาตุแช่แห้ง

ขอบคุณภาพจาก : th.tripadvisor

วิหารพระเจ้าทันใจ

ส่วน “วิหารพระเจ้าทันใจ” จะมีการจำลอง รอยพระพุทธบาท ให้คนที่เคารพนับถือเข้าไปไหว้ขอพร

โดยในส่วนนี้จะถูกออกแบบเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส และใครที่อยากจะชมวิวทิวทัศน์ให้ไปยืนที่ บันไดนาค

ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางด้านหน้า ซึ่งเป็นอีกจุดเด่นของ พระบรมธาตุแช่แห้ง ก็ว่าได้

เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง

แต่ส่วนสำคัญจริง ๆ ก็คงหนีไม่พ้น “เจดีย์วัดพระธาตุแช่แห้ง” เพราะมันมีจุดน่าสนใจตรงที่มีทรงเป็นระฆัง

แล้วบุด้วยแผ่นทองเหลืองดูสะดุดตา และมีการเล่นระดับด้วยการใช้กระดานแบบต่าง ๆ มาสลับกัน

หากใครที่อยากจะได้ความสงบ พร้อมกับภาพสวย ๆ นี่ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ควรค่าแก่การมา

ที่มา : paiduaykan

นักเขียน : Benjawirar